Thế giới của các giao dịch thanh toán điện tử sẽ không xoay quanh nếu không có các tổ chức tài chính đóng vai trò là bên thứ ba đáng tin cậy. Mô hình dựa trên niềm tin có thể bị thách thức bởi các tranh chấp. Do đó, khi một tranh chấp được gọi là chi phí của giao dịch tổng thể tăng lên.

Để tránh tăng chi phí, các tổ chức tài chính sẽ muốn biết thêm thông tin về khách hàng đang giao dịch. Một mức độ nhất định của hoạt động gian lận là không thể tránh khỏi. Và, số phận của toàn bộ cơ chế giao dịch phụ thuộc vào cơ quan trung ương, nơi ngăn chặn hành vi chi tiêu gấp đôi.

Khi có mong muốn loại bỏ phần thứ ba đáng tin cậy, tất cả các chi tiết của giao dịch nên được thông báo công khai. Dấu thời gian đã làm cho điều đó trở nên khả thi. Dấu thời gian bao gồm dấu thời gian trước đó trong hàm băm của nó, tạo thành một chuỗi với mỗi dấu thời gian bổ sung củng cố các dấu thời gian trước đó.

Để triển khai máy chủ dấu thời gian phân tán trên cơ sở ngang hàng, khái niệm bằng chứng công việc đã ra đời.

Mạng hoạt động theo cách mà các giao dịch mới được phát tới tất cả các nút. Mỗi nút thu thập các giao dịch mới thành một khối. Mỗi nút hoạt động dựa trên việc tìm kiếm một bằng chứng công việc khó khăn cho khối của nó. Khi một nút tìm thấy bằng chứng công việc, nó sẽ truyền khối tới tất cả các nút. Các nút chỉ chấp nhận khối nếu tất cả các giao dịch trong đó là hợp lệ và chưa được chi tiêu. Các nút thể hiện sự chấp nhận của họ đối với khối bằng cách làm việc để tạo khối tiếp theo trong chuỗi bằng cách sử dụng hàm băm của khối được chấp nhận làm hàm băm trước đó.

Chuỗi dài nhất được coi là chuỗi chính xác. Khuyến khích được cung cấp để các nút luôn trung thực. Đạt được số lượng tiền xác định trước càng sớm, ưu đãi bây giờ sẽ trở thành phí giao dịch và do đó giá trị của mạng lưới sẽ không bị lạm phát. Một nút tham lam có nhiều sức mạnh CPU hơn sẽ dễ chơi theo luật hơn là phá hoại và tấn công hệ thống.

Có các phương thức xác minh thanh toán đơn giản khác trong đó, các khoản thanh toán được xác minh mà không cần chạy một nút mạng đầy đủ. Tuy nhiên, trong một phương pháp như vậy, việc xác minh sẽ chỉ đáng tin cậy miễn là các nút trung thực kiểm soát mạng. Sẽ có nhiều lỗ hổng hơn khi những kẻ tấn công không trung thực tấn công nó.

Một yếu tố hạn chế khác là quyền riêng tư, khi tất cả các giao dịch được hiển thị cho tất cả mọi người, sẽ có rất ít quyền riêng tư. Vì vậy, có các mã thông báo PoW, các hệ thống bảo mật như Monero (XMR) và các loại mã thông báo khác, mỗi loại trong số chúng đều tiên phong cho một ý tưởng cuối cùng là làm cho các hệ thống giao dịch ngang hàng hiệu quả. Các phương thức thanh toán khác nhau đang phát triển và được thiết lập để trở nên tốt hơn với nhiều phát triển và mã hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây