BitMax.io (BTMX.com), một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong ngành được xây dựng bởi các cựu chiến binh giao dịch lượng tử ở Phố Wall, đã công bố niêm yết DAFI Tokens (DAFI) theo cặp giao dịch DAFI / USDT vào ngày 17 tháng 3 lúc 9:00 là EST.

Dafi thưởng cho người dùng dựa trên việc chấp nhận mạng. Dafi là giao thức đầu tiên tạo ra tiền đặt cược, tính thanh khoản và tiền thưởng tỷ lệ thuận với nhu cầu của từng mạng. Nó cho phép bất kỳ giao thức hoặc nền tảng nào tạo ra một hương vị tổng hợp từ mã thông báo gốc để gắn với nhu cầu mạng.

DAFI, mã thông báo gốc của giao thức, được sử dụng cho cả việc đặt cược và quản trị. Khi mã thông báo DAFI được đặt làm tài sản thế chấp, chúng tạo ra các đơn vị dDAFI tổng hợp, được gắn với nhu cầu trên mạng DAFI. Bằng cách hỗ trợ mạng, người dùng được thưởng cho tài sản thế chấp bằng cách tích lũy các bộ tổng hợp tăng về số lượng khi nhu cầu tăng lên.

Dafi giới thiệu mã thông báo thay thế đầu tiên để sử dụng phần thưởng mạng để xây dựng nền kinh tế phi tập trung. Thay vì trực tiếp phát hành mã thông báo để đặt cược và thanh khoản, Dafi liên kết các bộ phận tổng hợp với việc áp dụng từng mạng. Mục tiêu của Dafi là thay đổi cách các mạng phân phối mã thông báo để đặt cược, tính thanh khoản và thưởng cho người dùng lâu dài. Khi làm điều này, Dafi đang đặt ra một nền tảng mới cho cách các nền kinh tế phi tập trung được xây dựng.

Giới thiệu về BitMax.io


Ra mắt vào tháng 8 năm 2018, BitMax.io là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu với nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính cho cả khách hàng bán lẻ và khách hàng tổ chức, với thiết kế mạnh mẽ từ giao dịch ký quỹ tiền mặt, giao dịch phái sinh, sản phẩm đặt cược và các giải pháp đầu tư khác .

Để biết thêm thông tin và cập nhật, vui lòng truy cập:

Trang web: https://bitmax.io/

Twitter: https://twitter.com/BitMax_Official

Telegram: https://t.me/BitMaxioEnglishOfficial

Phương tiện: https://medium.com/bitmax-io

Về DAFI


DAFI thưởng cho người dùng dựa trên việc chấp nhận mạng. Đây là giao thức đầu tiên tạo ra tiền đặt cược, tính thanh khoản và tiền thưởng tỷ lệ thuận với nhu cầu của từng mạng. Họ cho phép bất kỳ giao thức hoặc nền tảng nào để tạo tổng hợp từ mã thông báo gốc của họ.

Để biết thêm thông tin và cập nhật, vui lòng truy cập:

Trang web: https://dafiprotocol.io/

Twitter: https://twitter.com/dafiprotocol

Telegram: https://t.me/dafiprotocol

Phương tiện: https://dafiprotocol.medium.com/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây