Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc sẽ áp dụng hệ thống đánh giá tính bền vững của EcoVadis để xây dựng một chuỗi cung ứng đa dạng, đạo đức và xanh hơn.

Hiệp hội phải sử dụng thẻ điểm bền vững từ EcoVadis khi đánh giá các nhà cung cấp mới tiềm năng để đảm bảo họ cam kết duy trì quyền con người, bảo vệ môi trường và tham gia vào hoạt động mua sắm bền vững.

Nền tảng EcoVadis cung cấp thông tin chi tiết về các rủi ro môi trường, xã hội và đạo đức trên 200 danh mục mua hàng và 160 quốc gia.

Imran Rasul, giám đốc văn phòng thu mua tại Nationwide, cho biết: “Là một tổ chức chung được thành lập với mục đích xã hội, hoạt động kinh doanh có trách nhiệm nằm trong DNA của chúng tôi và chúng tôi mong đợi chuỗi cung ứng của mình phù hợp với các giá trị của chúng tôi và chia sẻ cam kết về tính bền vững. Chúng tôi tự hào được hợp tác với EcoVadis khi chúng tôi xây dựng giai đoạn tiếp theo của chiến lược mua sắm, điều này sẽ cho phép chúng tôi xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn và trở thành tiếng nói hàng đầu về mua sắm bền vững. ”

Hiệp hội đã làm việc với các nhà cung cấp chính và các tổ chức trong ngành để giúp thực hiện tham vọng về chuỗi cung ứng bền vững hơn. Cùng với EcoVadis, các đối tác của chương trình bao gồm tư vấn carbon Carbon Intelligence, Doanh nghiệp xã hội Vương quốc Anh và tổ chức từ thiện chống nô lệ Unseen.

Hiệp hội đã đặt ra mục tiêu đạt được mức độ trung lập carbon thông qua tất cả các hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và việc đi lại vào năm 2030.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây