Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) gần đây đã công bố kết quả khảo sát các điều kiện tín dụng của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong quý đầu tiên của năm 2021.
Kết quả báo cáo rằng liên quan đến nhận thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về quan điểm phê duyệt tín dụng của ngân hàng, so với 6 tháng trước, và loại trừ những người được hỏi trả lời “không ý kiến ​​/ không biết”, 70% cho rằng quan điểm phê duyệt tín dụng tương tự hoặc dễ dàng hơn trong quý đầu tiên của Năm 2021, tăng từ 65% trong quý trước. Tương tự như vậy, 30% cho rằng lập trường phê duyệt tín dụng khó khăn hơn, giảm so với mức 35% trong quý trước.

Nhận thức về lập trường phê duyệt tín dụng khó khăn hơn có thể không nhất thiết phản ánh những khó khăn thực tế mà các DNVVN gặp phải trong việc vay tín dụng ngân hàng, vì nhận thức có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như báo chí / tin tức, điều kiện kinh doanh và ý kiến ​​của người thân và bạn bè.

Trong số những người được hỏi với hạn mức tín dụng hiện có, 93% cho biết quan điểm của các ngân hàng về hạn mức tín dụng hiện có dễ dàng hơn hoặc không thay đổi trong quý đầu tiên của năm 2021, so với 95% trong quý trước. Con số này trong khi 7% số người được hỏi cho biết lập trường thắt chặt hơn của các ngân hàng đối với các hạn mức tín dụng hiện có trong quý đầu tiên của năm 2021, so với 5% trong quý trước. Trong cuộc khảo sát này, lập trường chặt chẽ hơn đối với các hạn mức tín dụng hiện có thể hiện một loạt các biện pháp hoặc thỏa thuận có thể áp dụng, chẳng hạn như giảm hạn mức tín dụng chưa sử dụng và đã sử dụng, tăng lãi suất, áp đặt thêm các yêu cầu về tài sản đảm bảo hoặc rút ngắn thời hạn cho vay. Do đó, chỉ báo của người trả lời về lập trường của các ngân hàng đối với các hạn mức tín dụng hiện có có thể không phản ánh trực tiếp việc ngân hàng cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cuộc khảo sát cũng đánh giá kết quả của các đơn đăng ký tín dụng mới từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 4% số người được hỏi báo cáo rằng họ đã đăng ký tín dụng ngân hàng mới trong quý đầu tiên của năm 2021. Trong số những người được hỏi đã biết kết quả đăng ký của họ, 92% cho biết đơn đăng ký thành công hoàn toàn hoặc một phần, so với 93% trong quý trước. 8% báo cáo các ứng dụng không thành công, so với 7% trong quý trước.

Do quy mô mẫu nhỏ của các DNVVN với hạn mức tín dụng hiện có (14% số DNVVN được khảo sát) và với các đơn đăng ký tín dụng mới (4% số DNVVN được khảo sát) trong quý, kết quả có thể dễ bị biến động lớn và do đó cần được giải thích với quan tâm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây