Sàn giao dịch chứng khoán Spainsh (BME) là để thử nghiệm một nền tảng giúp các doanh nghiệp nhỏ và tầm thường huy động tài chính thông qua việc phát hành các khoản vay có sự tham gia và ghi chú có thể chuyển đổi được thể hiện dưới dạng tài sản kỹ thuật số trong mạng lưới blockchain.

Các thử nghiệm, được tiến hành với sự hợp tác của các công ty trong hệ sinh thái tài trợ cho DNVVN, sẽ diễn ra trong môi trường hộp cát do Bộ Kinh tế và Chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước chủ trì.

Sự xâm nhập của nền tảng vào hộp cát đại diện cho giai đoạn thứ hai trong lộ trình của dự án, sau một thí điểm thành công được tiến hành vào mùa hè năm 2020 với một số công ty dịch vụ đầu tư, tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Thị trường tài sản kỹ thuật số chủ yếu nhằm mục đích tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho các công ty trách nhiệm hữu hạn, ngoài quy mô của họ, do trạng thái là LLC, phải đối mặt với các lựa chọn tài chính hạn chế khác ngoài tài trợ ngân hàng.

Nền tảng blockchain tích hợp giải pháp tiền điện tử (EDE) để người dùng có ví điện tử nơi lưu trữ tất cả tài sản của họ, cả tiền điện tử và các công cụ tài chính được đại diện dưới dạng tài sản kỹ thuật số.

Mạng lưới blockchain của dự án dựa trên công nghệ Ethereum.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây