David Craig, cựu Giám đốc điều hành của Refinitiv, đã trở lại với tư cách là đồng chủ tịch của Nhóm đặc nhiệm mới dẫn đầu thị trường về Tiết lộ tài chính liên quan đến thiên nhiên (TNFD), sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá các rủi ro và cơ hội mới nổi liên quan đến thiên nhiên.

Craig đã rời Refinitiv vào cuối tháng trước sau 9 năm rưỡi nắm quyền điều hành mảng kinh doanh dữ liệu tài chính toàn cầu sau khi được Sở giao dịch chứng khoán London tiếp quản.

Được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính lớn, các doanh nghiệp và chính phủ, sáng kiến ​​TFND nhằm mục đích phát triển và xây dựng dựa trên các thông tin công bố tự nguyện, nhất quán để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người cho vay và người bảo lãnh phát hành quản lý các rủi ro liên quan đến tự nhiên, chẳng hạn như các khoản nợ pháp lý mới và sự mất màu có hệ thống của đất .

Trong năm đầu tiên, TNFD đặt mục tiêu xây dựng dựa trên hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD), đã trở thành công cụ trong việc lồng ghép vấn đề rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu. Khuôn khổ của TNFD về các rủi ro liên quan đến thiên nhiên sẽ bổ sung cho khuôn khổ liên quan đến khí hậu của TCFD, để cung cấp cho các công ty và tổ chức tài chính một bức tranh toàn cảnh về các rủi ro môi trường của họ.

Khung sẽ được thử nghiệm và hoàn thiện vào năm 2022 trước khi ra mắt và phổ biến vào năm 2023.

Craig sẽ chỉ đạo các nỗ lực của Lực lượng đặc nhiệm gồm 30 thành viên cùng với đồng chủ tịch Elizabeth Maruma Mrema, thư ký điều hành của Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học (CBD).

Craig nói: “Nếu không có hành động khẩn cấp, sự mất mát liên tục đối với đa dạng sinh học sẽ gây ra những rủi ro chưa từng có cho doanh nghiệp, cả hiện tại và tương lai. Dữ liệu liên quan đến thiên nhiên tốt hơn cho phép các tổ chức tài chính và công ty ra quyết định sáng suốt là cách chúng ta giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu. Tiết lộ tài chính là điều cần thiết đối với một giải pháp dựa trên thị trường đối với tổn thất tự nhiên. Một thị trường được thông báo, hoạt động đúng cách sẽ định giá rủi ro một cách thích hợp và được trao quyền để chuyển các khoản đầu tư đến các cơ hội bền vững hơn ”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây