Ủy ban Basel của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế có kế hoạch tổ chức một cuộc tham vấn công khai về việc xử lý các vấn đề lộ tài sản tiền điện tử.

  • Ủy ban cho biết họ đã họp vào ngày 4 tháng 6 và thảo luận về các phát triển thị trường liên quan đến tài sản tiền điện tử.
  • Nó cũng thảo luận về việc phát triển các phương pháp xử lý các ngân hàng cung cấp khả năng tiếp xúc với tài sản tiền điện tử.
  • Ủy ban cho biết sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản tiền điện tử và tốc độ đổi mới trong ngành “có thể làm tăng mối quan tâm về ổn định tài chính toàn cầu và rủi ro đối với hệ thống ngân hàng”.
  • Nó có kế hoạch thu hút quan điểm của các bên liên quan bên ngoài về mức độ phơi nhiễm của các ngân hàng đối với tài sản tiền điện tử và một bài báo tư vấn sẽ được xuất bản trong tuần này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây