Lex Fridman hỏi: Những người ủng hộ Bitcoin nói rằng Bitcoin (BTC) sửa chữa mọi thứ so với Bitcoin + mạng Lightning để có khả năng mở rộng. Và, sau đó sử dụng Bitcoin cho Bằng chứng Công việc để Bảo mật. Đó là một dạng câu hỏi kỳ lạ, nhưng nó là một câu hỏi cấp cao. Tại sao chúng ta cần một công nghệ khác khi nó có rất nhiều tính năng hay? Không phải Bitcoin đã có tất cả mọi thứ.

Vitalik bày tỏ: Vì vậy, điều luôn thu hút tôi về bitcoin là những giá trị phân quyền tạo ra những hệ thống tạm thời mở này mà mọi người tham gia đều là những nguyên tắc có giá trị và không chỉ là tiền.

Ngay từ đầu, Ethereum được coi là một blockchain có mục đích chung. Có Ether là một tài sản trên Ethereum nhưng sau đó bạn cũng có thể tạo ra những thứ tài chính phi tập trung mà chúng ta gọi là DeFi ngày nay. Và chúng tôi có thể tạo DNS, Hệ thống tên miền phi tập trung. Bạn có thể đặt các thị trường dự đoán trên đó, bạn có thể tạo các hệ thống hoàn toàn phi tài chính theo dõi xem một số chứng chỉ đã được ký hay chưa hoặc khóa mật mã đã bị thu hồi. Có một danh sách dài những điều thú vị mà bạn có thể làm với blockchain. Về cơ bản, chúng giống như một mảnh ghép còn thiếu không có những thứ mà một máy tính phi tập trung có thể thực hiện trong hơn một phút và một khi bạn có chúng, tất cả những hạn chế đó sẽ biến mất.

Ngay từ đầu, Ethereum đã luôn như vậy giống như nó không chỉ là tiền. Còn rất nhiều điều mà bạn có thể làm được nếu bạn có thể tiếp tục và tạo ra cơ sở hạ tầng hoặc tổ chức kỹ thuật số hoặc DAO hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó. Trong khi đó, loại lớp cơ sở sẽ theo dõi nếu nó được thực thi một cách minh bạch, nơi mọi người có thể thấy những gì đang xảy ra hoặc nếu bạn thích sử dụng các bằng chứng của riêng mình để mọi người có thể sử dụng bằng chứng về những gì đang diễn ra. Bạn không cần phải liên tục tin tưởng các tác nhân tập trung.

Và, có các hợp đồng thông minh là công nghệ cốt lõi của Ethereum. Hợp đồng thông minh là các chương trình máy tính đang chạy trên Ethereum. Chúng là cốt lõi tạo nên mục đích chung của Ethereum.

Tôi nghĩ rằng có nhiều điều sai trái với thế giới hơn là chỉ vì tiền. Tôi không phải là một trong những người nghĩ rằng nếu bạn loại bỏ tiền tệ Fiat và bạn thay thế nó bằng tiền điện tử thì đột nhiên các cuộc chiến tranh sẽ kết thúc vì seigniorage chỉ là một phần nhỏ trong doanh thu của chính phủ – 5 đến 10% đại loại như vậy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây