Để rõ hơn về sự kiện này: SmartCon là lễ kỷ niệm hệ sinh thái blockchain mở rộng nhanh chóng được hỗ trợ bởi cộng đồng đang phát triển mạnh. Sự kiện có các cuộc nói chuyện từ các nhà lãnh đạo trong ngành. Sẽ có các hội thảo kỹ thuật với các nhà phát triển Dapp hàng đầu.

Các chuyên gia đi sâu vào nghiên cứu hợp đồng thông minh tiên tiến. Do đó, cung cấp thông tin chi tiết về tương lai của không gian từ các dự án lớn trong DeFi, trò chơi phi tập trung, NFT, v.v.

SmartCon # 1 sẽ cung cấp 3 ngày trọn vẹn cho các bài phát biểu quan trọng ảo được hỗ trợ bởi các cuộc thảo luận nhóm, trình diễn trực tiếp, hội thảo dành cho nhà phát triển và mạng cộng đồng.

Các chủ đề sẽ được đề cập trong phiên này sẽ bao gồm:

1. Đổi mới hợp đồng thông minh kết hợp.

2. Những tiến bộ trong giao tiếp chuỗi chéo đang thay đổi DeFi như thế nào.

3. Mở rộng quy mô bảo mật trong một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

4. Con đường dẫn đến việc áp dụng chuỗi khối doanh nghiệp.

5. Các trường hợp sử dụng mới cho dữ liệu và tính toán ngoài chuỗi và nhiều hơn nữa.

Các nhà nghiên cứu và kỹ sư từ Phòng thí nghiệm Chainlink cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tiến trình của Chainlink 2.0.

Sức mạnh của Chainlink nằm ở chỗ họ tiếp tục hình dung lại cho sự phát triển của Chainlink. Do đó, LINK được thiết lập để phát triển vượt ra ngoài những gì họ muốn trong Sách trắng ban đầu. Mạng lưới tiên tri ngày càng có vai trò rộng rãi.

Các blockchain hiện có có thể được cải thiện bằng cách “Kết nối toàn cầu nhanh chóng, đáng tin cậy và bảo mật và tính toán ngoài chuỗi cho các hợp đồng thông minh”.

Nền tảng của kế hoạch là Mạng Oracle phi tập trung, còn gọi là DONs. Để rõ ràng, DON là một mạng được duy trì bởi một ủy ban ChainLink Nodes. Các nút này hỗ trợ phạm vi không giới hạn của các chức năng oracle đã được chọn để triển khai bởi ủy ban.

Do đó, DON hoạt động giống như một lớp trừu tượng mạnh mẽ cung cấp giao diện cho các hợp đồng thông minh, giúp kết nối các tài nguyên ngoài chuỗi rộng rãi, hiệu quả với các tài nguyên tính toán ngoài chuỗi phi tập trung trong DON.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây