Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố “một gói đầy tham vọng” gồm các đề xuất lập pháp sẽ làm giảm quyền riêng tư của công dân EU nếu được thực hiện.

“Các biện pháp ngày nay nâng cao đáng kể khuôn khổ EU hiện có bằng cách tính đến những thách thức mới và đang nổi lên liên quan đến đổi mới công nghệ. Chúng bao gồm tiền ảo, dòng tài chính tích hợp hơn trong Thị trường chung và bản chất toàn cầu của các tổ chức khủng bố”, EC cho biết.

Theo họ, những đề xuất này sẽ giúp tạo ra “một khuôn khổ nhất quán hơn nhiều để dễ dàng tuân thủ các quy tắc của AML / CFT [chống rửa tiền / chống tài trợ khủng bố], đặc biệt là đối với những người hoạt động xuyên biên giới.”

Các điểm chính, liên quan đến tiền điện tử từ các đề xuất:

  1. Cải cách được đề xuất sẽ mở rộng các quy tắc AML / CFT của EU cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
  2. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có nghĩa vụ thực hiện thẩm định về khách hàng của họ.
  3. Các sửa đổi “sẽ đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ của việc chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin.”
  4. “Ví tài sản tiền điện tử ẩn danh” sẽ bị cấm.


Trong đề xuất về quy định sửa đổi về chuyển tiền, EC đang thảo luận về “các nhà cung cấp ví lưu ký”, lưu ý rằng ‘địa chỉ ví’ có nghĩa là số tài khoản được đảm bảo bởi nhà cung cấp dịch vụ mật mã hoặc mã chữ và số cho ví trên một chuỗi khối.

EC cũng nói thêm rằng các đề xuất mới về khuôn khổ AML / CFT “sẽ điều chỉnh phạm vi” của Chỉ thị Chống rửa tiền.

Nó đã được áp dụng cho việc trao đổi tiền điện tử – với các hoạt động được đề xuất bởi Quy định đề xuất của Ủy ban Châu Âu về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) và đáng chú ý là trao đổi một loại tiền điện tử này cho một loại tiền điện tử khác.

“Các quy tắc được đề xuất này cấm khả năng mở hoặc sử dụng tài khoản tiền điện tử ẩn danh,” họ nói thêm.

Ủy ban cũng đang đề xuất nghĩa vụ đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử liên quan đến việc chuyển tiền điện tử phải thu thập và cung cấp dữ liệu có thể truy cập được về những người khởi tạo và người thụ hưởng việc chuyển tài sản ảo hoặc tiền điện tử mà họ hoạt động.

Trong khi đó, EC cũng tuyên bố rằng những đề xuất này được thiết kế để tìm “sự cân bằng phù hợp giữa việc giải quyết những mối đe dọa này và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong khi không tạo ra gánh nặng pháp lý quá mức cho ngành.”

Họ nói: “Ngược lại, những đề xuất này sẽ giúp ngành tài sản tiền điện tử của EU phát triển, vì nó sẽ được hưởng lợi từ khung pháp lý được cập nhật và hài hòa trên toàn EU”.

Gói lập pháp hiện sẽ được thảo luận bởi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Ngoài ra, EC hy vọng rằng Cơ quan Chống rửa tiền (AMLA) cấp EU mới sẽ hoạt động vào năm 2024. Nhưng cơ quan này sẽ bắt đầu công việc giám sát trực tiếp “muộn hơn một chút, sau khi Chỉ thị được chuyển đổi và khung quy định mới bắt đầu để áp dụng. ” AMLA sẽ là cơ quan trung ương điều phối các cơ quan chức năng quốc gia “để đảm bảo khu vực tư nhân áp dụng chính xác và nhất quán các quy tắc của EU.”

“Rửa tiền đặt ra mối đe dọa rõ ràng và hiện tại đối với công dân, các tổ chức dân chủ và hệ thống tài chính. Quy mô của vấn đề không thể bị đánh giá thấp và những kẽ hở mà bọn tội phạm có thể khai thác cần phải được đóng lại”, Mairead McGuinness, Ủy viên phụ trách các dịch vụ tài chính, sự ổn định tài chính và Liên minh Thị trường Vốn, đã được trích dẫn cho biết trong thông báo.


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây