COZ đã phát hành ví Neon v2.7.4, giới thiệu hỗ trợ cho MainNet Neo N3 và TestNet lần đầu tiên. Bản cập nhật bao gồm một số cải tiến về thiết kế và một nút chuyển đổi mới trên màn hình đăng nhập, có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các ví cho mạng Neo Legacy và N3.

Nâng cấp ví Neon với hỗ trợ N3 là một quá trình lặp đi lặp lại. Phiên bản mới nhất bao gồm hầu hết các chức năng cơ bản, cho phép người dùng tạo hoặc nhập khóa, gửi NEO và các tài sản NEP-17 khác, đồng thời xem hoặc xác nhận bất kỳ GAS nào chưa được xác nhận quyền sở hữu.

Trong tương lai, các bản phát hành mới sẽ xây dựng dựa trên cơ sở này để bổ sung các chức năng như di chuyển Kế thừa sang N3, bỏ phiếu và hỗ trợ cho người dùng Ledger.

Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của ví Neon dành cho thiết bị máy tính để bàn tại liên kết bên dưới:
https://github.com/CityOfZion/neon-wallet/releases/tag/v2.7.4

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây