Binance liên tục xem xét các sản phẩm và dịch vụ của mình để xác định các thay đổi và cải tiến dựa trên các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đang phát triển. Để tăng cường bảo vệ người dùng và cung cấp môi trường tiền điện tử an toàn cho mọi người, Binance đang thực hiện các thay đổi sau:

  • Có hiệu lực ngay lập tức, tất cả người dùng mới bắt buộc phải hoàn thành Xác minh trung gian để truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của Binance, bao gồm tiền gửi, giao dịch và rút tiền điện tử.
  • Người dùng hiện tại vẫn chưa hoàn thành Xác minh Trung gian sẽ tạm thời thay đổi quyền tài khoản của họ thành “Chỉ rút tiền”, với các dịch vụ bị giới hạn trong việc rút tiền, hủy đơn đặt hàng, đóng lệnh và quy đổi. Điều này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn để giảm thiểu sự gián đoạn trải nghiệm người dùng, từ nay đến hết năm 2021-10-19 00:00 sáng (UTC). Người dùng hiện tại sẽ được thông báo trực tiếp với nhiều chi tiết hơn. Sau khi người dùng hoàn thành Xác minh trung gian, họ sẽ có thể tiếp tục truy cập đầy đủ vào các sản phẩm và dịch vụ của Binance.

Binance thực sự khuyên người dùng nên hoàn thành Xác minh trung gian của họ ngay lập tức để tránh sự chậm trễ trong quá trình xác minh và các hạn chế về quyền truy cập của họ.

Binance sẽ công bố các biện pháp này để giúp hỗ trợ các nỗ lực của mình trong việc Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML). Điều này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ người dùng và chống lại tội phạm tài chính. Để tìm hiểu thêm về KYC, vui lòng nhấp vào đây.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Binance sẽ cố gắng hết sức để chọn những đồng tiền chất lượng cao, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất giao dịch của bạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây