• 3 dự án chơi để kiếm tiền hàng đầu dựa trên 7 ngày tăng là ETERNAL, SPS, DEC.
  • ETERNAL không thể được giao dịch trực tiếp với tiền tệ fiat.
  • Splintershards (SPS) tồn tại trên Binance Smart Chain (BSC).

3 dự án chơi để kiếm tiền hàng đầu dựa trên 7 ngày kiếm được là CryptoMines (ETERNAL), Splintershards (SPS) và Dark Energy Crystals (DEC).

CryptoMines (ETERNAL)

Trò chơi khoa học viễn tưởng hoạt động trên cách chơi mã thông báo không thể thay thế (NFT) để kiếm mô hình là CryptoMines. ETERNAL đã được liệt kê trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nhưng giống như các loại tiền điện tử hàng đầu khác, ETERNAL không thể được giao dịch trực tiếp với các loại tiền tệ fiat. ETERNAL tìm kiếm một trò chơi hàng đầu để kiếm tiền từ dự án dựa trên 7 ngày tăng.

Theo đó, theo CoinMarketCap giá ETERNAL được giao dịch ở mức $5,88 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $4,425,479. Trong 7 ngày qua, nó đã tăng từ 2,8 đô la lên 5,8 đô la.

Splintershards (SPS)

Token quản trị mới được tích hợp vào trò chơi Spinterlands là Splintershards (SPS), để tạo điều kiện mở rộng khả năng ra quyết định và sản phẩm kiểm soát cho người chơi, chủ sở hữu tài sản và các bên liên quan khác. Là Steemonsters, Splinterlands đã bắt đầu trên chuỗi khối Steem. Hơn thế nữa, Splintershards (SPS) tồn tại trên Chuỗi thông minh Binance (BSC). Chủ sở hữu mã thông báo sẽ có quyền biểu quyết đối với các quyết định quản trị cụ thể trong hệ sinh thái Splinterlands.

Theo CoinMarketCap, giá Splintershards (SPS) đang dao động ở mức $ 0,5753 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $13,543,982. Hơn nữa, trong 7 ngày qua, SPS đã tăng hơn 67%. Splintershards (SPS) có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu như Gate.io, BKEX, LBank, PancakeSwap (V2) và AOFEX.

Dark Energy Crystals (DEC)

Trò chơi hàng đầu thứ ba để kiếm dự án dựa trên số tiền kiếm được trong 7 ngày qua là Dark Energy Crystals (DEC). DEC là tiền điện tử chính trong trò chơi của Spinterlands. Giống như các loại tiền điện tử khác, tinh thể Năng lượng tối (DEC) có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu như PanackeSwap (V2), Uniswap (V2), PancakeSwap, DODO BSC và TronTrade.

Theo CoinMarketCap, giá DEC đã tăng hơn 45% trong 7 ngày qua, cũng như trong 7 ngày, DEC đã tăng từ 0,0059 đô la lên 0,0084 đô la. Tại thời điểm báo chí, giá Dark Energy Crystals (DEC) được giao dịch ở mức 0,008423 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,295,752 USD.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây