• Bitcoin đã bắt đầu một đợt tăng mới và nó đã phá vỡ mức $58,500.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $58,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên một kênh giảm chính với mức kháng cự gần $58,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tiếp tục cao hơn hướng tới mức 60.000 đô la trong thời gian tới.

Giá bitcoin vẫn tăng

Giá Bitcoin đã điều chỉnh một vài điểm dưới mức 58.000 USD. Tuy nhiên, các nhược điểm được giới hạn dưới 57.000 đô la và BTC bắt đầu tăng mới.

Giá giao dịch ở mức thấp là $56,888 và bắt đầu tăng mới. Nó đã vượt qua các mức kháng cự $57,500 và $58,000. Đã có sự bứt phá trên một kênh giảm chính với mức kháng cự gần $58,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Cặp tiền hiện đang giao dịch trên 58.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó hiện đang giao dịch gần vùng $59,000. Bên cạnh đó, giá đang kiểm tra mức mở rộng 1.236 Fib của đợt điều chỉnh giảm từ mức cao $58,580 xuống mức thấp $56,888.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần mức $59,500. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức $59,650. Nó nằm gần mức mở rộng 1.618 Fib của sự điều chỉnh giảm từ mức cao $58,580 xuống mức thấp $56,888.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Việc bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 59.650 đô la có thể mở ra cánh cửa cho nhiều lợi ích hơn. Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần mức 60.000 đô la, trên đó giá có thể tăng lên mức 62.000 đô la trong thời gian tới.

Có đợt giảm nữa ở BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự $59.500, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $58,200.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $58,000 (vùng đột phá gần đây). Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới mức 58.000 đô la có thể gây ra sự sụt giảm lớn hơn. Hỗ trợ chính tiếp theo hiện ở gần mức $56,800 và đường SMA 100 giờ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây