Ethereum bắt đầu tăng mới trên $4,175 so với đô la Mỹ. ETH có thể tăng tốc nếu có sự bứt phá rõ ràng trên $4,300 trong thời gian tới.

  • Ethereum đã có thể leo lên trên các mức kháng cự $4,175 và $4,200.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $4,200 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một kênh tăng giá chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $4,175 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể mở rộng mức tăng nếu nó xóa các mức kháng cự $4,300 và $4,320.

Giá Ethereum có thể tăng hơn nữa

Ethereum bắt đầu tăng mới sau khi nó vượt qua mức 4.050 đô la. ETH đã có thể vượt qua vùng kháng cự $ 4,750 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Giá Ether thậm chí còn giao dịch trên vùng kháng cự $4,250. Mức cao đã được hình thành gần $4,313 và giá hiện đang củng cố mức tăng. Nó giao dịch dưới mức $4,300. Hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $4,260. Mức đã nêu là gần mức thoái lui Fib 23,6% của sóng đi lên từ mức thấp nhất 4.091 đô la đến mức cao nhất là 4.313 đô la.

Ngoài ra còn có một kênh tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $4,175 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $4,300.

Ethereum Price
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $4,320, trên đó giá có thể bắt đầu một đợt phục hồi mới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức $4,400. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể dẫn giá tới mức $4,550.

Mức giảm giá được hỗ trợ trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn trên mức kháng cự $4,300 và $4,320, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $4,260.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $4,200. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của sóng đi lên từ mức thấp nhất 4.091 đô la đến mức cao nhất là 4.313 đô la. Hỗ trợ chính là gần $4,175 và đường xu hướng của kênh. Bất kỳ nhược điểm nào nữa có thể khiến giá hướng tới mức hỗ trợ $4,050. Hỗ trợ chính tiếp theo cho xu hướng tăng là gần mức 4.000 đô la.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD đang tăng tốc trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD hiện cao hơn nhiều so với mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính – $4,175
  • Mức kháng cự chính – $4,320

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây