Giá bitcoin bắt đầu một cuộc biểu tình mới trên 67.000 đô la so với đồng đô la Mỹ. BTC có thể tăng tốc cao hơn và thậm chí có thể kiểm tra mức 70.000 đô la.

  • Bitcoin bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự 65.500 đô la và 67.500 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 67.000 đô la và trung bình di chuyển đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng lớn hình thành với sự hỗ trợ gần 65.200 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (thức ăn dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp đôi có thể tăng tốc cao hơn hơn nữa theo mức 70.000 đô la và 72.000 đô la.

Giá bitcoin kéo dài đà tăng

Giá Bitcoin vẫn ổn định trên vùng hỗ trợ $65,000. BTC đã mở rộng cuộc biểu tình trên mức kháng cự $65.500 và $66.000. Giá thậm chí còn tăng lên trên mức 67.000 đô la.

Cuối cùng, giá đã tăng lên trên 68.000 đô la và giao dịch lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 68.495 đô la. Nó hiện đang giao dịch trên 67.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó cũng đang củng cố lợi nhuận trên mức 68.000 đô la.

Hỗ trợ ban đầu là gần mức $68,000. Bitcoin cũng đang giao dịch cao hơn mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $65.200 lên mức cao $68.495. Bên cạnh đó, có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với hỗ trợ gần $65,200 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Bitcoin Price
Giá bitcoin

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $68,500. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $69,000. Việc phá vỡ rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $69,000 có thể mở ra cánh cửa cho việc tiến tới mức $70,000.

Mức kháng cự chính tiếp theo nằm gần mức $70,120. Bất kỳ khoản tăng nào nữa có thể dẫn giá tới mức 72.000 đô la.

Mức giảm có giới hạn trong BTC?

Nếu Bitcoin không xóa vùng kháng cự 69.000 đô la, nó có thể bắt đầu hiệu chỉnh điểm đi xuống mới. Một sự hỗ trợ ngay lập tức về nhược điểm là gần mức 68.000 đô la.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $67,700. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể sẽ đẩy giá lên mức $66,850. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 65.200 đô la lên mức cao 68.495 đô la. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $66,500.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD hàng giờ – MACD hiện đang đạt tốc độ trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số cường độ tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện đang ở vùng quá mua.
  • Mức hỗ trợ chính – $68.000, tiếp theo là $67,700.
  • Các mức kháng cự chính – $68,500, $69.000 và 70.000 đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây