Bắt đầu từ hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 11, hãy chuyển GYEN vào tài khoản Coinbase Pro của bạn trước khi giao dịch. Hỗ trợ cho GYEN nói chung sẽ có sẵn trong các khu vực pháp lý được hỗ trợ của Coinbase với một số ngoại lệ nhất định như được chỉ ra trong mỗi trang tài sản tại đây. Giao dịch sẽ bắt đầu vào hoặc sau 9 giờ sáng Giờ Thái Bình Dương (PT) Thứ Tư ngày 10 tháng 11, nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng.

Một trong những yêu cầu phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ khách hàng là có thể giao dịch nhiều tài sản hơn trên nền tảng của chúng tôi. Theo các điều khoản trong quy trình niêm yết của chúng tôi, chúng tôi dự đoán sẽ hỗ trợ thêm nhiều nội dung đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi theo thời gian. Gần đây nhất, chúng tôi đã thêm hỗ trợ giao dịch cho Crypto.com Protocol (CRO), kryll (KRL), LCX (LCX) SUKU (SUKU), Origintrail (TRAC), Assemble Protocol (ASM), ARPA Chain (ARPA), Bounce (AUCTION), Perpetual Protocol (PERP), Badderdao (BADGER), Rarible (RARI), Function X (FX), Jasmy (JASMY), Wrapped Centrifuge (WCFG) và Avalanche (AVAX).

Bắt đầu từ hôm nay, thứ Ba ngày 9 tháng 11, chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận chuyển GYEN đến Coinbase Pro. Giao dịch sẽ bắt đầu vào hoặc sau 9 giờ sáng Giờ Thái Bình Dương (PT) Thứ Tư ngày 10 tháng 11, nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng.

Sau khi nguồn cung cấp đủ GYEN được thiết lập trên nền tảng, giao dịch trên sách đặt hàng GYEN -USD, GYEN -USDT và GYEN -EUR của chúng tôi sẽ ra mắt theo từng giai đoạn, chế độ chỉ đăng hoặc đấu giá, sau đó là chế độ giao dịch chỉ giới hạn và đầy đủ. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào một trong các sách đặt hàng mới không đáp ứng được đánh giá của chúng tôi về một thị trường lành mạnh và có trật tự, chúng tôi có thể giữ sách ở một trạng thái trong thời gian dài hơn hoặc tạm ngừng giao dịch theo Quy tắc giao dịch của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xuất bản các tweet từ tài khoản Twitter Coinbase Pro của mình khi mỗi sổ đặt hàng chuyển qua các giai đoạn.

GYEN (GYEN)là một đồng ổn định chạy trên Ethereum nhằm duy trì giá trị của một Yên Nhật. Công ty đứng sau GYEN, GMO-Z.com Trust Company, tuyên bố giữ các khoản dự trữ hỗ trợ đầy đủ cho mỗi GYEN.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây