Kelly ETFs, một tổ chức phát hành quỹ giao dịch trao đổi (ETF), đã nộp đơn xin ETF hợp đồng tương lai Ether của Hoa Kỳ.

Công ty đã nộp Mẫu N-1A vào ngày hôm nay với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). N1-A được sử dụng bởi các công ty đầu tư tìm cách hình thành quỹ tương hỗ mở và đăng ký một sản phẩm theo cả Đạo luật chứng khoán năm 1933 và Đạo luật công ty đầu tư năm 1940.

Chủ tịch SEC Gary Gensler trước đây cho biết ông quan tâm đến việc xem xét kỹ hơn các sản phẩm tiền điện tử được đề xuất theo Đạo luật 40, đặc biệt là những sản phẩm nắm giữ hợp đồng tương lai được giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange. Kể từ những bình luận đó, SEC đã phê duyệt nhiều ETF tương lai bitcoin, mặc dù một sản phẩm dựa trên Ether vẫn chưa được bật đèn xanh.

Kelly Ethereum Ether Strategy ETF sẽ nắm giữ các hợp đồng tương lai Ether giao dịch trên các sàn giao dịch được liên bang quản lý. Hiện tại, điều đó có nghĩa là chỉ có hợp đồng tương lai của CME Ether. Quỹ sẽ không cho phép tiếp xúc trực tiếp với giá ETH và được cấu trúc tương tự như các ETF tương lai bitcoin đã được phê duyệt. Hiện tại, nó là ETF hợp đồng tương lai Ether duy nhất trước SEC.

Việc nộp đơn sẽ có hiệu lực sau 75 ngày kể từ ngày hôm nay nếu không có hành động nào của SEC. Các nhà phân tích Eric Balchunas và James Seyffart của Bloomberg ETF dường như không thể chấp thuận được. Balchunas đã tweet rằng cả hai đặt tỷ lệ chấp thuận thô vào khoảng 20% ​​vào lúc này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây