Kính thưa các người dùng Binance,

Bắt đầu từ 2021-12-09 00:00 AM (UTC), Số dư tài sản thế chấp BNB ròng trong Khoản vay tiền điện tử sẽ được tính vào số dư BNB hàng ngày của người dùng.

Các khoản cho vay tiền điện tử Binance trung bình hàng ngày Số dư tài sản thế chấp BNB ròng được tính bằng tổng các ảnh chụp nhanh hàng giờ của Số dư tài khoản thế chấp BNB ròng trong tài khoản Khoản vay tiền điện tử Binance trong một ngày chia cho 24 (giờ).

Xin lưu ý:

  • Số dư tài sản thế chấp BNB ròng = Tổng số dư tài sản thế chấp BNB – BNB đã vay – Lãi suất BNB.
  • Nếu Số dư tài sản thế chấp BNB ròng của người dùng bằng 0 hoặc âm, số dư đó sẽ được tính là 0.
  • Dữ liệu trên sẽ được ghi lại bằng cách sử dụng ảnh chụp nhanh hàng giờ.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Nhóm Binance
2021-12-08

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây