Tag: CBA

CBA tuyển dụng 600 kỹ sư CNTT

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đã đưa ra kế hoạch tuyển dụng hơn 600 kỹ sư...

CBA nâng tầm trò chơi kỹ thuật số với động thái Ngân hàng mở và khoản đầu tư 50 triệu đô la vào các...

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đã trở thành ngân hàng đầu tiên trong số Bốn ngân...

CBA khai thác Dữ liệu lớn và máy học để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đang khai thác công nghệ máy học và khoa học Dữ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!