Tag: HKMA

Hồng Kông Bao gồm các CBDC trong Chương trình nghị sự 5 điểm để phát triển Fintech

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đang theo đuổi một cuộc cải tổ toàn diện về...

93% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hồng Kông báo cáo về việc nới lỏng dòng tín dụng trong quý 1 năm 2021; Tìm...

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) gần đây đã công bố kết quả khảo sát các...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!