Tag: IDB

Citi hợp tác với IDB về thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới dựa trên blockchain

Citi Innovation Labs đã hợp tác với Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) để thử nghiệm...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!