Tag: insurtech

4 cách Covid-19 đã thay đổi ngành bảo hiểm: Đánh giá hội thảo trên web

Covid-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ nhanh chóng trong lĩnh vực bảo hiểm, từ...

Tổng quan về Bảo hiểm và Insurtech ở Trung Đông

Khu vực Trung Đông và Châu Phi (MEA) cung cấp tiềm năng mạnh mẽ về bảo hiểm...

Ấn Độ thu hút 2,7 tỷ đô la đầu tư fintech vào năm 2020: KPMG

"Thanh toán vẫn là lĩnh vực đầu tư nóng nhất, theo sau là insurtech và richtech" Ấn Độ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!