Tag: Kusama

Gavin Wood đề xuất ngày dự kiến cho các cuộc đấu giá Parachain đầu tiên của Kusama

Các cuộc đấu giá Kusama Parachain đầu tiên sẽ dự kiến ​​bắt đầu trong bảy ngày tới,...

Kusama và West End nhận các cuộc đấu giá Parachain và các khoản cho vay của đám đông để thử nghiệm thêm

Mạng Polkadot lại tiếp tục thực hiện một bản cập nhật lớn sau khi cho phép chuyển...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!