Tag: ODL

Ripple (XRP) có Novatti Payments là một trong những Đối tác mạng toàn cầu của họ cho các dịch vụ ODL

Ripple (XRP) gần đây đã khôi phục về cách Novatti Payments đã tham gia vào mạng lưới...

Ripple (XRP) Nhận ra tầm quan trọng của việc đạt được các góc xa nhất với Playbook dặm cuối cùng cho các khoản thanh...

Tính thanh khoản theo yêu cầu của Ripple có vai trò to lớn trong việc cấp vốn...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!