Tag: parachain

Gavin Wood đề xuất ngày dự kiến cho các cuộc đấu giá Parachain đầu tiên của Kusama

Các cuộc đấu giá Kusama Parachain đầu tiên sẽ dự kiến ​​bắt đầu trong bảy ngày tới,...

Kusama và West End nhận các cuộc đấu giá Parachain và các khoản cho vay của đám đông để thử nghiệm thêm

Mạng Polkadot lại tiếp tục thực hiện một bản cập nhật lớn sau khi cho phép chuyển...

Polkadot (DOT) Hỗ trợ một số vị trí thực thi Phỏng vấn bảng trắng cung cấp thêm hiểu biết về kiến trúc

Polkadot có khả năng hỗ trợ một số khe thực thi. Ngoài ra, trong khi các parachains...

Polkadot (DOT) để phát hành yếu tố “Common Good” tiên phong của mình, Statemint Parachain

Để giải quyết "vấn đề người lái miễn phí" và đảm bảo phân phối công bằng tài...

SDK mới của Adoriasoft có nghĩa là bất kỳ chuỗi Cosmos nào cũng có thể trở thành Polkadot Parachain

Công ty phát triển chuỗi khối Adoriasoft đã phát hành một SDK mới sẽ cung cấp cho...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!