Tag: UAE

HSBC UAE sử dụng Mastercard Track để thanh toán B2B

Công ty dẫn đầu về công nghệ Mastercard tiếp tục thực hiện lời hứa hiện đại hóa...

ZelaaPayAE: UAE giờ sẽ có thẻ ghi nợ tiền điện tử

ZelaaPayAE, với tầm nhìn xây dựng và cải thiện cấu trúc tài chính, giới thiệu Thẻ ghi...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!