Tag: UAE

Các quốc gia khác nhau đang tiếp cận quy định về tiền điện tử như thế nào

Dưới đây, chúng tôi phác thảo tình trạng thi đấu hiện tại, bao gồm các cách tiếp...

Uae đạt gấp đôi mức trung bình toàn cầu về quyền sở hữu NFT

Theo một nghiên cứu trên 28.000 người do finder.com thực hiện, tỷ lệ người ở UAE sở...

Ngành công nghiệp Blockchain ở UAE: Ai có thể thúc đẩy nó

ZelaaPayAE đang bị thổi phồng với những tin đồn về việc họ đã cấp giấy phép hoạt...

HSBC UAE sử dụng Mastercard Track để thanh toán B2B

Công ty dẫn đầu về công nghệ Mastercard tiếp tục thực hiện lời hứa hiện đại hóa...

ZelaaPayAE: UAE giờ sẽ có thẻ ghi nợ tiền điện tử

ZelaaPayAE, với tầm nhìn xây dựng và cải thiện cấu trúc tài chính, giới thiệu Thẻ ghi...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!